အောင်လက်မှတ်

ZHIHUA-FM-Gasketed-Certificate_00

ZHIHUA FM Gasketed လက်မှတ်

ZHIHUA-FM-Non-Gasket-Certificate_00

ZHIHUA FM Non Gasket လက်မှတ်

ZHIHUA UL EX26750 လက်မှတ်

ZHIHUA UL EX26867 လက်မှတ်

CE  CERTIFICAE

ခရစ်နှစ်

SGS

SGS

ISO9001

ISO9001